Akce pražec

Chcete svůj pražec?

Symbolické zakoupení pražce – finanční podpora projektu Obnovy Kolínské řepařské drážky. Cena za 1 ks je 600 Kč, na zakoupený pražec získáte certifikát, který Vám po zaplacení zašleme spolu s pokladním dokladem. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro finanční úřad, případně darovací smlouvu.
Vámi symbolicky zakoupený pražec ponese Vaše jméno nebo jméno osoby, jíž jste jej zakoupili…
 
Objednávky vyřizuje a informace poskytuje:
Jana Zinková
tel. 602 655 268
e-mail: reparskadrazka@centrum.cz
Děkujeme Vám za Vaši podporu.
Peníze můžete posílat na účet:
0433332369/0800 – variabilní symbol 1

Objednávkový formulář


hotově - osobněsloženkoupřevodem 

Pražce si již zakoupili:

Celkem zakoupeno 851 ks

Seznam dárců: Zde